Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 3-4
  • ungdomstrinn 8-10

Å måle vinkelen mellom to stjerner

Vinkelen mellom to stjerner kan vi bruke til å uttrykke stjernenes posisjon på himmelen, slik vi ser dem fra jorda.

Til å måle vinklen mellom to stjerner kan dere bruke en hyssing og en linjal. Knyt en hyssing rundt linjalen din. Trekk den stramt ut og lag en knute nøyaktig 57 cm fra linjalen. Hold knuten helt inne ved øyet ditt og strekk ut snora. Da vil du kunne lese av antall grader mellom to stjerner eller to punkter ved å lese av antall cm på linjalen.

10 cm på linjalen svarer til 10° mellom stjernene 10 cm på linjalen svarer til 10° mellom stjernene

 

Faglig forklaring

Tenk deg at øyet ditt er sentrum i en sirkel med radius R og at linjalen er en del av sirkelbuen. Dersom radius R = 57 cm, kan vi vise at 1 cm på linjalen tilsvarer en vinkelavstand på 1° ved hjelp av følgende beregninger:

Omkretsen av en sirkel er 2πR og hele sirkelen er 360°.

vinkel_stjerne2

 

 

 

 

 

.

Kommentarer/praktiske tips

Denne vinkelmåleren er en enkel variant av Jakobsstaven. Jakobsstavens historie vi kan følge tilbake til 1300-tallet. Den har blitt benyttet som astronomisk instrument, landmålingsinstrument og navigasjonsinstrument.

Vi vet at Thyco Brahe brukte en Jakobsstav til sine tidlige målinger, blant annet da han i 1572 oppdaget en ny stjerne i stjernebildet Kassiopeia. Han kalte stjernen Stella Nova. I dag vet vi at han hadde oppdaget en supernova, en eksploderende stjerne. Han observerte den på himmelen i 16 måneder før den forsvant.

Materialer og utstyr

  • ca 1m hyssing
  • linjal