Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

 • 20 minutter

Gjenskap Arkimedes’ løsning av problemet med gullkronen

Forsøket går ut på å finne ut hvordan to ting som veier like mye har forskjellig massetetthet ved hjelp av Arkimedes' lov.

Form modellerleiren til en krone. Dekorer den med skruer og muttere helt til den veier eksakt like mye som ”gullklumpen”. Fest sytråd i begge deler slik at de kan heises ned i vann. De skal ikke ligge på bunnen av karet, men henge i fjærvekta.

Les av fjærvekta. Hvor mye veier kronen og ”gullklumpen” under vann?

Til høyre: I luft veier kronen akkurat like mye som gullklumpen.
Til venstre: Nedsenket i vann veier kronen betraktelig mindre enn gullklumpen. Gullsmeden er avslørt! Til høyre: I luft veier kronen akkurat like mye som gullklumpen. Til venstre: Nedsenket i vann veier kronen betraktelig mindre enn gullklumpen. Gullsmeden er avslørt!

 

Faglig forklaring

Både kronen og ”gullklumpen” blir lettere i vann. Men kronen blir enda lettere enn gullet, selv om de har samme masse. Forskjellen i hva objektene veier under vann representerer forskjellen i tetthet. Hvis kronen er laget av et lettere materiale enn gullklumpen, vil den ha større volum og fortrenge mer vann. Da blir oppdriften større, og dette kan vi se av vekta. Vi kan også si at denne forskjellen i vekt under vann forteller oss hvor uærlig gullsmeden har vært. Eureka!

Arkimedes´ lov: Oppdriften til et legeme nedsenket i væske er lik tyngden av den væsken legemet fortrenger.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger

Materialer og utstyr

 • et lodd eller annet objekt av metall som kan representere gullklumpen
 • modellerleire
 • en håndfull skruer og muttere
 • sytråd
 • fjærvekt
 • et kar med vann