Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10
  • geofag x og 1
  • geofag 2

Steinspill

I dette spillet skal du sortere mønster, steiner, landskap og prosesser etter de tre bergartene magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter.

  1. Klipp ut brikkene og tabellen.
  2. Legg brikkene på riktig plass i tabellen.

Steinspill: Her er et tre brikker plassert i tabellen Steinspill: Her er et tre brikker plassert i tabellen

Kommentarer/praktiske tips

Dette er en fin oppsummeringsoppgave etter å ha jobbet litt med de ulike bergartene.

Spillet finnes også som et Viten-objekt (se lenke i høyre spalte).

Materialer og utstyr

  • tabell og brikker (se vedlegg)

Vedlegg