Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • geofag x og 1
 • geofag 2

Steinspill

I dette spillet skal du sortere mønster, steiner, landskap og prosesser etter de tre bergartene magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter.

 1. Klipp ut brikkene og tabellen.
 2. Legg brikkene på riktig plass i tabellen.

Steinspill: Her er et tre brikker plassert i tabellen Steinspill: Her er et tre brikker plassert i tabellen

Kommentarer/praktiske tips

Dette er en fin oppsummeringsoppgave etter å ha jobbet litt med de ulike bergartene.

Spillet finnes også som et Viten-objekt (se lenke i høyre spalte).

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag X
  • Jorda i forandring
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
   • gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter
 • Geofag 1
  • Jorda i forandring
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
   • gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter

Materialer og utstyr

 • tabell og brikker (se vedlegg)

Vedlegg