Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • geofag x og 1
 • geofag 2

Finn ut hvem moderbergarten til en metamorf bergart har vært

Alle metamorfe bergarter har en moderbergart. Noen ganger er det lett å se, andre ganger kan det være veldig vanskelig å bestemme. I denne aktiviteten skal eleven bli kjent på noen metamorfe bergarter og deres mødre.

 1. Diskuter hvordan metamorfe bergartene blir til. Når en bergart blir utsatt for trykk og varme (temperatur) begynner den å endre seg, både regional metamorfose og kontaktmetamorfose. Hvordan kan bergarter bli utsatt for trykk og temperatur. Bruk begrepene regional metamorfose (når bergarter blir presset ned i dypet) og kontaktmetamorfose (når bergarter kommer i kontakt med steinsmelte).
 2. Gå sammen i grupper på 3-4 elever og prøv å kjenn igjen noen av de metamorfe bergartene.
 3. Bruk oversikten over de metamorfe bergartene slik at dere kan identifisere dem.
 4. Studer så et utvalg av sedimentære og magmatisek bergarter og fjerne granat-glimmerskiferen.
 5. Diskuterer dere fram til hvem dere tror kan være par mor og datter
 6. Test ut om noen av bergartene bruser i kontakt med fortynnet saltsyre. Kanskje de to som bruser hører sammen? Skriv gjerne ned den kjemiske formelen.
 7. Regional metamorfose
 8. Sjekk opp i steinbøker eller på nettet de andre mor og datter-parene som står på skjemaet med som dere ikke har i samlingen. 
 9. Sjekk på et geologisk berggrunnskart over geotopen om dere kan finne noen av disse metamorfe bergartene.
 10. Diskuter i plenum funnene til de ulike gruppene.

Faglig forklaring

Kalkstein og marmor bruser i syre fordi det dannes CO2.

Materialer og utstyr

 • metamorfe bergartene i steinsamlingen
 • av de magmatiske velg: granitt
 • av de sedimentære velg: leirskifer, kalkstein
 •  oversikten over de metamorfe bergartene