Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • geofag x og 1
  • geofag 2

Hvordan bestemme hvor dypt en magmatisk bergart har størknet?

Størrelsen på mineralkornene til en magmatisk bergart kan si noe om relativ dybde de er størknet på. I denne aktiviteten skal dere forsøke å sortere de magmatiske bergartene etter relativ dybde.  I tillegg skal dere bli kjent med de tre hovedgruppene vi sorterer magmatiske bergarter inn i: dypbergarter, gangbergarter og dagbergarter.

Studer skjemaet som skiller mellom dypbergarter, gangbergarter og dagbergarter. Samme steinsmelte kan gi ulike typer magmatiske bergarter – det kommer an på dypet den størkner ved.

Oversikt som skiller mellom dypbergarter, gangbergarter og dagbergarter

Arbeid i grupper på 3-4 elever og studer alle de magmatiske bergartene i steinsamlingen

  1. Bruk diagrammet ”Noen magmatiske bergarter” til å sortere de magmatiske bergartene etter dybde de er størknet på.
  2. Bruk oversikten over de magmatiske bergartene i steinsamlingen til å finne ut navnet på de utleverte bergartene.
  3. Sjekk om deres sortering stemmer overens med diagrammet ”Noen magmtiske bergarter”.
  4. Diskuter i plenum funnene til de ulike gruppene.

Materialer og utstyr

  • magmatiske bergarter fra steinsamlingen
  • oversikten over de magmatiske bergartene