Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • geofag x og 1
 • geofag 2

Hvordan bestemme hvor dypt en magmatisk bergart har størknet?

Størrelsen på mineralkornene til en magmatisk bergart kan si noe om relativ dybde de er størknet på. I denne aktiviteten skal dere forsøke å sortere de magmatiske bergartene etter relativ dybde.  I tillegg skal dere bli kjent med de tre hovedgruppene vi sorterer magmatiske bergarter inn i: dypbergarter, gangbergarter og dagbergarter.

Studer skjemaet som skiller mellom dypbergarter, gangbergarter og dagbergarter. Samme steinsmelte kan gi ulike typer magmatiske bergarter – det kommer an på dypet den størkner ved.

Oversikt som skiller mellom dypbergarter, gangbergarter og dagbergarter

Arbeid i grupper på 3-4 elever og studer alle de magmatiske bergartene i steinsamlingen

 1. Bruk diagrammet ”Noen magmatiske bergarter” til å sortere de magmatiske bergartene etter dybde de er størknet på.
 2. Bruk oversikten over de magmatiske bergartene i steinsamlingen til å finne ut navnet på de utleverte bergartene.
 3. Sjekk om deres sortering stemmer overens med diagrammet ”Noen magmtiske bergarter”.
 4. Diskuter i plenum funnene til de ulike gruppene.

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag X
  • Jorda i forandring
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
 • Geofag 1
  • Jorda i forandring
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
  • Geoforskning
   • gjøre rede for sammenhenger mellom berggrunn, landformer og geologiske ressurser i et valgt område
 • Geofag 2
  • Geoforskning
   • planlegge, gjennomføre, presentere og vurdere forsknings- og feltarbeid i en geotop

Materialer og utstyr

 • magmatiske bergarter fra steinsamlingen
 • oversikten over de magmatiske bergartene