Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • kjemi 1

Tidsbruk

  • 1 time

Kjemisk klokke

Dette er en morsom vri på det tradisjonelle jodklokkeforsøket. Elevene skal lage to ulike blandinger av kaliumjodat og natriumpyrosulfitt/natriumhydrogensulfitt. Dersom elevene har vært nøyaktige nok når de lager løsningene sine, vil løsningene skifte farge i forventet rekkefølge når alle elevene samtidig blander sine to løsningene.

Til dette forsøket trenger elevgruppa løsningene i tabellen nedenfor. Løsning A er KIO3 og løsning B er Na2S2O5. Disse to løsningene kan elevene ha i to målesylindere (100 mL eller 50 mL). Når løsningene skal helles sammen, kan elevene bruke et 250 mL begerglass.

Oppskrifter løsning A og B

Løsning A (0,050 mol/L KIO3): Vei inn 4,72 gram KIO3 og løs dette i 3 dl vann.
Løsning B (0,025 Na2S2O5 m/stivelse): Kok opp 2 dl vann og løs 1,2 gram stivelse i vannet. Rør til løsningen er klar og la avkjøle til romtemperatur. Løs opp 1,43 gram Na2S2O5 i stivelseløsningen og fortynn til 3 dl med kaldt vann.

I tillegg til løsning A og B trenger elevene (ionebyttet) vann. I tabellen nedenfor er det en oversikt over blandingene elevene skal ha: 

Løsning A 0,05 mol/L KIO3 (mL) Ionebyttet vann (mL) Løsning B 0,025 mol/L Na2S2O5 (mL)  Ionebyttet vann (mL)
 A1  50  0  B1  50  0
 A2  42  8  B2  42  8
 A3  36  14  B3  36  14
 A4  32  18  B4  32  18
 A5  28  22  B5  28  22
 A6  25  25  B6  25  25
 A7  23  27  B7  23  27
 A8  21  29  B8  21  29
 A9  19  31  B9  19  31
 A10  18  32  B10  18  32

 

Be elevene ta med de to løsningene sine og ett tomt 250 mL begerglass. La dem stille seg opp i en ring og si at alle på klarsignal fra læreren skal helle begge løsningene sine i det tomme begerglasset og observere hva som skjer.

Faglig forklaring

Reaksjonene er beskrevet i artikkelen du finner via lenken til høyre på siden.

Kommentarer/praktiske tips

Del klassen inn i ti grupper. Det kan være greit å gi elevene beskjed om at de ikke skal blande løsning A og B før de får klarsignal fra læreren!

Løsningene kan lages på forhånd. Da kan elevene måle ut og fortynne de mengdene de trenger. Et annet alternativ er at hver gruppe lager sine egne løsninger.

 

Materialer og utstyr

Per elevgruppe:

  • 0,050 mol/L KIO3 (det trengs ca 3 dl ferdig løsning for 10 grupper)
  • 0,025 mol/L Na2S2Omed stivelse (det trengs ca 3 dl ferdig løsning for 10 grupper)
  • stivelse
  • 2 stk målesylindere, 100 mL eller 50 mL
  • 250 mL begerglass
  • vann
  • dråpeteller
  • vann

Tema

Nettressurser

(chem-www4.ad.umu.se:8081)