Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Lag en værhane

Lag en værhane og observer vindretningen med den.

En værhane er et instrument som viser hvilken retning vinden blåse. Lag en værhane som oppfyller følgende krav:

 1. en figur som er flat, stiv og har et areal som beveger seg godt i vind
 2. figuren skal være festet loddrett på en dreibar aksel
 3. instrumentet skal være festet til et tak, gjerde eller stå støtt på bakken

Mål vindretningen ved hjelp av værhanen og et kompass. Er vindretningen hvor det blåser fra eller hvor det blåser til?

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Teknologi og design
   • lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og samtale om hvordan de virker
 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Fenomener og stoffer
   • utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer
   • registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk
 • Etter 7. årstrinn
  • Teknologi og design
   • planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer

Materialer og utstyr

 • kompass

Forslag til utstyr:

 • sugerør
 • flasker
 • papp
 • papir
 • fargeblyanter
 • blomsterpinner
 • rundstokk
 • saks
 • bokser

Nettressurser

(regnmakerne.no)
(regnmakerne.no)
(regnmakerne.no)
(nysgjerrigper.no)