Ekstern læringsressurs

Tal på gjeldande siffer - tutorial

Interaktive fleirvalsoppgåver som gir elevane trening i å vurdere usikkerheit og tal på signifikante tal i data frå ulike målingar.

antoine.frostburg.edu

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 2
  • Den unge forskeren
   • anslå usikkerhet i innsamlede måledata og regne ut usikkerheten i det endelige resultatet
   • vurdere begrensninger i valgt metode og utstyr og foreslå forbedringer og videreutvikling av forsøk

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 1
  • Metoder og forsøk
   • planlegge og gjennomføre forsøk og vurdere risiko, feilkilder og resultater