Ekstern læringsressurs

Spontane redoksreaksjoner

En observerbar redoksreaksjon. Denne aktiviteten er en av Skolelaboratoriet i kjemi sine "Kjemi på boks"-aktiviteter.

mn.uio.no

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Energi for framtiden
   • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Energi for framtiden
   • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 2
  • Redoksreaksjoner
   • balansere redoksreaksjoner ved hjelp av halvreaksjoner og oksidasjonstall
   • gjøre forsøk med elektrokjemiske celler og gjøre rede for spontane og ikke-spontane redoksreaksjoner