Hopp til hovedinnhold
Ekstern læringsressurs

Lav og luftforureining

Lav er kjend for å vere sårbar overfor luftforureiningar. I denne aktiviteten blir samanhengen undersøkt mellom luftforureiningar og skade på naturen ved å kartleggje førekomst av lav på bjørkestammer i ulik avstand frå trafikkert veg. Stemmer det at det veks minst lav på trea som står nærmast vegen?

miljolare.no