Ekstern læringsressurs

Følg et tre gjennom årstidene

I denne aktiviteten studerer vi tidspunktet og rekkefølgen av sesongmessige hendelser i livet til et tre.

miljolare.no

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen
   • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
   • observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Den unge biologen
   • gjennomføre eit større feltarbeid og nytte biologiske metodar til å samle inn, kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkingane
  • Funksjon og tilpassing
   • gjere greie for hovudtrekk i formeiringa av planter og dyr, sett i samanheng med utviklinga av livet på jorda
   • drøfte korleis ytre faktorar påverkar vekst og utvikling hos planter