Hopp til hovedinnhold
Ekstern læringsressurs

Fremmede arter

Involver elevene i feltarbeid og la de registrere fremmede arter. På denne måten blir arbeidet ute mer målrettet og elevene får kjennskap til det biologisk mangfoldet. Funn som registreres bidrar også til ny kunnskap om fremmede arter.

 

https://www.miljolare.no/aktiviteter/fremmedarter/