Ekstern læringsressurs

Produkt fra vugge til grav

I dette undervisningsopplegget skal elevene vurdere om et produkt bidrar til bærekraftig utvikling. Elevene skal ikke lage egne produkter, men tilegne seg material og produktkunnskap ved å undersøke et produkts reise fra det blir laget til det blir avfall eller resirkulert. De blir utfordret til å bruke kritisk tenkning for å ta miljøbevisste materialvalg.

kunstkultursenteret.no