Hopp til hovedinnhold
Ekstern læringsressurs

Kvantedramaet

Kvantedramaet er en tekst om kvantefysikkens historie. Forfatterne Reidun og Therese Renstrøm beskriver den som et eventyr om menneskelig erkjennelse. Samtidig er teksten slettes ikke et oppdiktet eventyr, men en levende gjennomgang av historien basert på primærkilder.

Historien starter med utforskingen av et fenomen ingen kunne ane ville føre til en helt ny forståelse av naturen. Grunnprinsipper i den klassiske fysikken viste seg å ikke gjelde alltid. I stedet kom nye prinsipper som strider mot fornuft og intuisjon, og får konsekvenser for vår egen erkjennelse.

Ofte blir fysikkens historie presentert som om den følger et bestemt mønster, og fysikk ses som en ubevegelig samling av sannheter. Kvantefysikkens historie viser i stedet at ny kunnskap i fysikk blir skapt over tid, av mennesker som er nysgjerrige, utholdne og som diskuterer med hverandre.

Kvantedramaet er tilpasset fysikkelever i videregående skole og lærerne deres. Ekstra interesserte elever kan ha spesiell glede av å lese den. Kvantefysikkens historie også en fin ramme for disse kompetansemålene i området Den unge forskeren for fysikk 2:

  • drøfte hvordan ulike fysiske teorier kan eksistere ved siden av hverandre, til tross for at de kan være motstridende
  • gi eksempel på en vitenskapelig strid som ble avklart, og hvordan avklaringen kom, og gi eksempel på en vitenskapelig strid som ennå ikke er avklart, og gjøre rede for hvorfor den ikke er avklart

mn.uio.no