Ekstern læringsressurs

Liv på Enceladus?

Cassini er et ubemannet romskip som har gått i bane rundt Saturn siden 2004, og gjort målinger av bl.a. ringsystemet og de over 60 månene til planeten. Enceladus er en av disse månene. Den er helt dekket av is, men likevel har Cassini funnet tegn på at det finnes varme hav på denne månen! Og kanskje kan det finnes utenomjordiske livsformer i disse havene?

I dette opplegget skal elevene blant annet bruke kunnskap om vann i flytende og fast form til å vurdere bevisene for flytende hav på Enceladus. Så skal de avgjøre om det er verdt å sende et nytt romskip for å lete etter fremmede livsformer under isen.

engagingscience.eu

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder