Hopp til hovedinnhold
Ekstern læringsressurs

Elektrisitet og energitransport

Elevene lærer om grunnleggende begreper i elektrisitetslære: Strøm, spenning, resistans, energi og effekt. Dette settes i sammenheng med transport av elektrisitet fra et vann- eller vindkraftverk. Elevene arbeider med en case-oppgave om tilkopling av kraftverket til strømnettet, hvor de beregner energitap i to ulike trasévalg gjennom luft og vann.

energinorge.no