Ekstern læringsressurs

Potensiell energi og vannkraftverk

Elevene får trening i å gjøre beregninger med potensiell energi og å sette dette inn i en kraftverksammenheng. De blir introdusert for begrepet effekt og hvordan man regner med ulike enheter for energi og effekt. Elevene bruker en peltonturbin til å få lys i en lyspære, og måler spenning og strøm med et multimeter.

energinorge.no

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 1
    • Klassisk fysikk
      • gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevart