Ekstern læringsressurs

Faresymboler til merking

Her finner du plakat med faresymboler til nedlasting. 

miljodirektoratet.no

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • lese og forstå faremerking på hverdagsprodukter
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og risikovurderinger