Ekstern læringsressurs

En verden av frø

En verden av frø” er et undervisningsopplegg som har som intensjon at eleven skal bli overrasket og begeistret  over det store mangfold av frø som finnes og de ulike metoder disse frøene spres på. Et mangfold av frø vil lede til et mangfold av planter.

Eleven skal se, ta på og samle ulike frø. Forskjellen mellom begrepene frukt og frø belyses. Opplegget bygger på at elevene skal tenke som forskere gjør: iaktta, se på detaljer, beskrive og tenke.

nhm.uio.no

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året
   • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper
 • Etter 4. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
   • observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med tekst og illustrasjon
   • undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Tema

 • Mangfold