Ekstern læringsressurs

Frå nedbør til kjelde: grunnvatn

Vis korleis nedbør sig ned i jordlaget og kjem ut som grunnvatnskjelde. Ein praktisk aktivitet laga av Earth Learning Idea.

earthlearningidea.com

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag 1
  • Geoforskning
   • kartlegge hydrologiske forhold og drøfte tilgang på ferskvann i et valgt område
 • Geofag 2
  • Georessurser
   • drøfte problemer knyttet til ferskvann som ressurs i globalt perspektiv
   • drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av georessurser og teknologien som blir brukt

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 1
  • Vannkjemi
   • gjennomføre forsøk med renseprosesser for vann og gjøre rede for forurensning i drikkevannskilder