Ekstern læringsressurs

Nettstad om nanoteknologi

Nanofashion er smart emballasje og målretta medisin. Nanoteknologi er i rivande utvikling og vil gi oss nye produkt i heimen, på jobben, på sjukehuset og i trafikken. Nettstaden nano.teknologirada.no viser deg mangfaldet nanoteknologien kan by på, samt fallgruvene vi helst vil unngå.

nano.teknologiradet.no

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Kjemi 2
    • Materialer
      • gi eksempler på nanomaterialer, hvordan de framstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til