Ekstern læringsressurs

Hva er permeabilitet i jord?

Vi heller vann over forskjellige jordtyper for å undersøke egenskaper. En praktisk aktivitet laget av Earth learning Idea.

earthlearningidea.com

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene