Ekstern læringsressurs

Et skred sett fra vinduet

Hva ville du se og hvordan ville det kjennes? Be elevene forestille seg hvordan det ville sett ut dersom det ble utløst et skred. En praktisk aktivitet laget av Earth learning Idea.

earthlearningidea.com

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag X
  • Naturkatastrofer
   • beskrive forskjellige skredtyper og drøfte årsaker til skredene
 • Geofag 1
  • Naturkatastrofer
   • beskrive forskjellige skredtyper og drøfte årsaker til skredene