Ekstern læringsressurs

Hvorfor vaskes jorda vekk?

Undersøk hvorfor noen bønder mister mer jord på grunn av jorderosjon enn andre. En praktisk aktivitet laget av Earth learning Idea. 

earthlearningidea.com

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Mangfold i naturen
      • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene