Hopp til hovedinnhold

Forskerfrø - Naturfagsenterets satsing på barnehage

forskerfrø.no er et nettsted med aktiviteter og nettressurser for barnehage.

Barna skal introduseres for forskerfrø i barnehagen før forskerspiren i grunnskolen. Forskerspiren er et hovedområde i naturfag i grunnskolen som handler om praktiske aktiviteter og utforskende arbeidsmetoder. Dette er tanker som også står sentralt i barnehagen. Frøet kommer før spiren og det har enormt potensial. Tenk på de bitte små frøene som kan vokse til store trær om de får de rette betingelsene. Frøene er som barnehagebarna.

I Rammeplanen for barnehagen (2017) står det (side 52):
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Forskerfrøkonferanser

Vi arrangerer hvert år en todagers Forskerfrøkonferanse for barnehageansatte i Oslo. Konferansen handler selvfølgelig om naturfag i barnehagen. I 2013 har vi også arrangert flere lokale Forskerfrøkonferanser bl.a. i Stavanger, Trondheim og i Sarpsborg.

Forskerfrøprisen

Naturfagsenteret deler hvert år ut to priser til barnehager som viser god evne til å:

  • stimulere til naturfaglig utforskning
  • fremme forståelse for bærekraftig utvikling
  • ivareta barnas nysgjerrighet og undring
  • vektlegge biologi, kjemi, fysikk, astronomi eller geologi i barnehagen

Prisen tildeles barnehager som gjennom bilde(r) og skriftlig beskrivelse dokumenterer en av følgende:

  1. situasjon av naturfaglig karakter fra barns spontane og utforskende lek
  2. et planlagt og systematisk prosjekt ledet av de voksne i barnehagen og som inkluderer barns medvirkning

forskerfrø-logo-midl

 

 

Prosjektleder

Prosjektdeltaker