Hopp til hovedinnhold
Bok

Peter van Marion (red.) og Alex Strømme (red.): Biologididaktikk

Biologididaktikk

Biologididaktikk er en bok som behandler en rekke sentrale spørsmål som knytter seg til undervisningen i biologi og til andre former for formidling av biologikunnskap. Biologiens didaktikk handler om hva som læres i biologi, hvorfor det læres, samt hvordan og hvor det læres.

Biologididaktikk

Boka er beregnet på studenter og lærere som underviser i biologi, først og fremst på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Den er skrevet spesielt med tanke på bruk i den praktisk-pedagogiske utdanningen, i allmennlærerutdanningen og i masterstudier i naturfagdidaktikk.

I de enkelte kapitlene utdyper forfatterne aktuelle tema og problemstillinger som biologi- og naturfaglærere møter i sin undervisningshverdag: biologi som vitenskapsdisiplin og som skolefag, ungdomskultur og elevenes interesse for biologi, holdninger til skolens naturfag, elevaktive undervisningsformer, etiske problemstillinger, bruk av modeller og digitale hjelpemidler, og eksamen i faget.