Hopp til hovedinnhold
Bok

Kari Folkvord og Grethe Mahan: Levende naturfag - et elevaktivt klasserom

Levende naturfag - et elevaktivt klasserom

  • Av: Kari Folkvord og Grethe Mahan
  • Utgiver: Tapir akademisk forlag
  • Språk: Norsk
  • Utgivelsesår: 2007
  • Omfang: 176 sider
  • ISBN: 9788251922098

Hvordan få en klasse til å oppleve naturfag som relevant og fengende? Svar: La dem utvikle sin kunnskap gjennom elevaktive arbeidsmåter, hvor de får ta i bruk flere av sine evner og egenskaper i arbeidet med naturfagenes teoretiske emner.

Levende naturfag – et elevaktivt klasserom

Dette er boka som forfatterne selv lette etter,– men ikke fant– da de som ferske naturfaglærere i videregående skole skulle planlegge det faglige arbeidet i klasserommet. Boka er en ressursbok for naturfaglæreren. Den er full av alternative måter å organisere teoriundervisningen på, fra elevaktive lærerforedrag og bruk av case til rollespill og gjetteleker. Den er delt inn etter måter å arbeide på, uavhengig av faglige tema – og kan derfor brukes innen både naturfag-, biologi-, kjemi- og fysikkurs. Imidlertid er det også gitt konkrete eksempler på bruk av alle arbeidsmåtene, og her er de fleste eksemplene hentet fra Kunnskapsløftets læreplan for naturfag for Vg1 og Ungdomstrinnet.

Anders Isnes, leder for Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen ved UiO, har skrevet bokas forord. Noen få av bokas arbeidsmåte-kapitler er også publisert på www.naturfag.no.