Bok

Et barn i ditt bilde

Et barn i ditt bilde

Temahefte fra Bioteknologinemnda om etiske dilemmaer ved livets begynnelse.

Et barn i ditt bilde

Heftet kan bestilles hos Bioteknologinemnda eller lastes ned som pdf.

Heftet tar opp temaer som valg av egenskaper hos barn, bærertester, assistert befruktning, preimplantasjonsdiagnotsikk, fosterdiagnostikk og genterapi.

 

 

 

 

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bioteknologi
   • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
   • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Bioteknologi
   • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
   • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 2
  • Bioteknologi
   • formulere og drøfte problemstillingar kring bruk av gendiagnostikk og genterapi på menneske

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære 1
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling

Nettressurser

(bion.no)