Hopp til hovedinnhold
Bok

Mathias Kaiser, Kjetil K Jåsund og Ingrid L Ugelvik: Hva er vitenskap?

Hva er vitenskap?

Boken gir en vitenskapsteoretisk fremstilling av sentrale problemstillinger knyttet til det å forstå vitenskapenes egenart og funksjon i vårt samfunn i dag.

Hva er vitenskap? Vitenskap oppfattes i dag både som en trussel og en velgjører. kritikere av vitenskapelig tenkemåte hevder at den fortrener annen verdifull kunnskap og tenkning.Hva er vitenskap og hva er alternative kunnskapsformer? Og hvordan henger vitenskapen sammen med rasjonalitet? I denne boken hevder Mathias Kaiser at mange av vitenskapens forsvarere i  like høy grad er offer for illusjoner om vitenskap som dens kritikere er det. gjennom konkrete eksempler og prinsipielle diskusjoner gir forfatteren en vitenskapsteoretisk fremstilling av sentrale problemstillinger knyttet til det å forstå vitenskapenes egenart og funksjon i vårt samfunn i dag.