Bok

Nils Kr. Rossing: Fra elektriske kretser til intelligente hus

Fra elektriske kretser til intelligente hus

Heftet beskriver et undervisningsopplegg primært beregnet på emnet Teknologi og Design i ungdomsskolen og Vg1 ved linje for elektrofag. Heftet gir også en god innføring i temaer som er definert i hovedområdene "Design og produktutvikling" og "Den unge ingeniøren" i Teknologi og forskningslære. 

Fra elektriske kretser til intelligente hus Heftet er tredelt:

  • Grunnleggende elektrisitetslære
  • Grunnleggende elektronikk, roboter og sensorer
  • Det intelligente hus.

Heftet gir en god innføring i grunnleggende begreper og prinsipper innen både elektrisitet og elektronikk i tillegg til detaljerte beskrivelser av hvordan ulike elektroniske komponenter er bygget opp,  fungerer og hvordan en faktisk kan bygge komponenter selv. Det intelligente hus gir mulighet for prosjektarbeid der elevene selv planlegger og monterer elektronisk styring av ulike funksjoner som finnes i dagens boliger.