Hopp til hovedinnhold
Bok

Vivi Ringnes, Merete Hannisdal : Kjemi fagdidaktikk

Kjemi fagdidaktikk

Boken viser hvorfor elever kan ha vansker med kjemifaget, og hvordan læreren kan danne et solid fundament for egen kjemiundervisning. Den tar blant annet opp kjemifagets egenart med et eget formelspråk, med makronivå og mikronivå.

Kjemi fagdidaktikk

Boken er beregnet på kjemistudenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning, studenter i lektor- og adjunktprogrammene i realfag, studenter som tar masterutdanning i naturfag, og praktiserende lærere.