Bok

Mona Kvivesen, Solveig Karlsen, Magne Olufsen : Innføring i kjemi for lærere

Innføring i kjemi for lærere

«Innføring i kjemi for lærere» er en lærebok i kjemi og kjemididaktikk beregnet for studenter ved grunnskolelærerutdanningene 1–7 og 5–10.

Innføring i kjemi for lærere Dette er en grunnbok som gir leseren de grunnleggende kjemiske- og didaktiske kunnskapene til å undervise i kjemidelen av naturfaget i grunnskolen. Temaene i boka er knyttet tett til skolefaget, slik at leseren får kunnskaper både i kjemifaget og om hvordan faget kan undervises i i grunnskolen.

Forfatterne ønsker at boka skal åpne døra til vitenskapsfaget kjemi og la leseren se verden fra et kjemisk ståsted. Gjennom «kjemiske briller» viser de hvor sentralt faget er i dagens samfunn, og knytter det til dagliglivet. Boka inneholder mange interessante eksempler på hvordan man kan bruke kjemi til å forstå prosesser i naturen og utfordringer vi ser i verden i dag. De nye kjerneelementene og kompetansemålene i læreplanen fra 2020 er tatt med i boka.

Dette er den første av to bøker i kjemi og kjemididaktikk for grunnskolelærerutdanningene.