Hopp til hovedinnhold
Bok

Frede Thorsheim, Stein Dankert Kolstø, Mari Ugland Andresen: Erfaringsbasert læring

Erfaringsbasert læring

Naturfagdidaktikk

Denne boken handler om hvordan naturfagundervisningen kan ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer og observasjoner. Forfatterne viser hvordan kombinasjonen av øvinger i klasserommet, kontakt med aktører og samfunnet utenfor skolen, så vel som språklig bearbeiding, gir grunnlag for dybdeforståelse.

Leseren følger elevene ut i bedrifter der de møter skole-fagene i bruk, og vi finner dem i ivrig samtale i klasserommet. Skoleklassene bruker observasjoner og tall fra egne målinger, eller fra data som er i bruk i samfunnet, i ulike yrker, forvaltningen eller forskningen. Elevene er aktive og medvirkende i lokalsamfunnet. I arbeidet med naturfaglige spørsmål utvikler de egne ideer og forklaringer, og de får behov for å lære mer om fagets begreper. Gjennom å bruke språket viser og diskuterer elevene egen forståelse, og kommer videre i læringen.

Erfaringsbasert læring