Hopp til hovedinnhold
Bok

Historier om vann, elver og våtmarker

Historier om vann, elver og våtmarker

Hefte med historier om livet i våtmark, vann og vassdrag som kan inspirere til å lære mer om vår unike natur.  

vann elver våtmarker hefte Norge har et unikt natur- og kulturmiljø knyttet til våtmark, vann og vassdrag. Vassdragene våre har et rikt naturmangfold og produktive økosystem som vi er helt avhengige av. Samtidig som disse økosystemene gir oss en rekke muligheter til opplevelsesrik og inntektsbringende aktivitet, er de under press fra en rekke påvirkningsfaktorer, og det er derfor viktig at vi tar vare på denne ”blå naturen”.

Dette heftet er utgitt av Klima- og miljødepartementet og inneholder historier om livet i våtmark, vann og vassdrag. Heftet er på 28 sider og kan brukes i naturfagene, samfunnsfag og norsk i ungdomsskole og videregående skole.