Bok

Geir Gulliksen: Ung trost klokken fem om morgenen i en brusende alm

Ung trost klokken fem om morgenen i en brusende alm

hvem er hun nå
når hun ikke lenger er trost
nå er hun et veldig lite kadaver
på størrelse med en bukselomme
en vrengt lomme av fjær og kjøtt og lette knokler
hun revnes av larver og biller og annen ekspertise
hun gjenvinnes sakte i levende sand

Ung trost Geir Gulliksens første diktsamling siden 2008 handler om å leve med seg selv og andre, der det grunnleggende slektskapet mellom alt organisk liv fremstår viktigere enn individuelle, menneskelige variasjoner.

En ung trost. Hibernerende jordmaur. Bjørketreet som en gang var en slags søster eller tante for en ung gutt. En åtte minutter lang relasjon mellom en mann og en linerle.

Diktene skrives frem som skisser og variasjoner som seg imellom diskuterer ulike måter å nærme seg det levende på. Er det mulig å skrive seg inn i andre livsformer uten å henfalle til enkel menneskelig besjeling?

 

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene
  • Mangfold i naturen
   • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon

Læreplan i norsk

 • Kompetansemål etter 4. årstrinn
  • Skriftlig kommunikasjon
   • lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse
  • Språk, litteratur og kultur
   • samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk

Nettressurser