Hopp til hovedinnhold
Bok

Hav og kyst

Hav og kyst

Historier om livet i havet og ved kysten og fortellinger om spesielle arter og naturområder av stor betydning. Heftet inspirerer til å lære mer om våre unike hav- og kystområder og kan bestilles gratis i klassesett. Det har også kommet et idéhefte med forslag til undervisning.

Hav og Kyst Alt liv begynte i havet, og det er fortsatt viktig for vår eksistens. Ressursene i havet har bygget vår rikdom og velstand og hatt stor betydning for Norge som nasjon, vår kultur og vår identitet. Havbunnen er en biologisk skattkiste som vi fortsatt vil høste av på en bærekraftig måte. Men alt tyder på at presset på ressursene vil øke i framtida, både i våre havområder og globalt. Heftet er utgitt av Klima- og miljødepartementet og inneholder historier om livet i havet og ved kysten og fortellinger om spesielle arter og naturområder av stor betydning. Heftet er på 28 sider og kan brukes i naturfagene, samfunnsfag og norsk i ungdomsskole og videregående skole.