Bok

Unni-Lise Jonsmoen: Svarttrosten som forsov seg

Svarttrosten som forsov seg

Bildeboka fortel om svarttrosten som blei att i Norge då resten av flokken drog sørover for vinteren. Boka er tilgjengeleg gjennom Nasjonalbiblioteket.

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året
   • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper
 • Etter 4. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger
   • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen