Bok

André Vaaler, Oscar Jansen og Audun Rikardsen: Villaksen Salomon

Villaksen Salomon

Bli med på villaksen Salomons spennende liv, fra oppveksten i elva, vennskapet med sjøørreten Ørjan, til møtet med vakre og eksotiske Vanessa ute i Atlanterhavet. På sin reise møter Salamon mange farer som spekkhoggere, farlige sykdommer og kløete lakselus.

I boka får barna også vite en masse nyttig og morsom fakta om villaksen i Norge. Kunnskap som barna kan ta med seg i kampen for å bevare våre villaksstammer, eller som de kan benytte på fisketur i lakseelva. Lakseprofessor Audun Rikardsen har bidratt med oppdatert faktastoff om villaksen.

Villaksen Salomon

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene
  • Mangfold i naturen
   • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
   • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen
 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk