Bok

Undervisning om seksualitet

Undervisning om seksualitet

  • Utgiver: LLH Trøndelag og Trondheim kommune
  • Utgivelsesår: 2010
  • Omfang: 110 sider

Undervisningsopplegg for lærere og helsepersonell i grunnskole og videregående skole.

Heftet inneholder 18 temakapitler knyttet til seksualitet, identitet og grenser. Innholdet i temakapitlene er primært tenkt brukt på ungdomstrinnet og i videregående skole, men det er også mulig å bruke stoffet i undervisning på barnetrinn.

Hensikten med heftet er å gjøre det lettere å ha fokus på seksualitet, normer og grenser i flere fag, og å få tips til ulike måter å reflektere rundt temaene. 

Heftet er utarbeidet av LLH Trøndelag og Trondheim kommune med flere samarbeidspartnere.

Undervisning om seksualitet  

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Kropp og helse
      • formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort