Bok

Liv Klakegg Dahlin, Anne-Gunn Svorkmo og Liv Oddrun Voll: Teknologi og design i skolen

Teknologi og design i skolen

Boken Teknologi og design i skolen er resultat av et samarbeid mellom Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen for å lage undervisningsopplegg i teknologi og design.

Teknologi og design i skolen Boken tar utgangspunkt i læreplanen og beskriver hva teknologi og design som flerfaglig emne bør være og hvorfor det har en plass i norsk skole. Boken gir også noen råd om hvilke organisatoriske grep som bør gjøres for å få til god praksis i et flerfaglig emne som teknologi og design.

Det er en viktig oppgave for emnet teknologi og design å gjøre barn og unge oppmerksom på det store spennet av teknologiske produkter som de har rundt seg. De bør utvikle det som er kalt «teknologi- og designblikket» og reflektere over følgende spørsmål og problemstillinger: Hvilken rolle spiller teknologiske produkter i vår hverdag? Hva har de å si for vår levemåte, og hvilken betydning har de som en del av vår kulturarv? Hva slag gjenstander er det vi har rundt oss, hva er de laget av, hvordan er de utformet og hva kan de brukes til?

I boken er det tatt fram 6 nøkkelelementer som er karakteristiske for prosjekt i teknologi og design og som i ulik grad er til stede i de fleste prosjekter:

  • Kravspesifikasjon
  • Inspirasjon, undersøkelser og tester
  • Prosessen fra ide til produkt
  • Dokumentasjon
  • Utstilling og presentasjon
  • Vurdering

Hvert av nøkkelelementene blir beskrevet med eksempel på hvordan du kan jobbe tilpasset ulike alderstrinn i grunnskolen. Det blir også gitt praktiske tips til små og store aktiviteter knyttet til hvert element.

Teknologi og design i skolen bygger på prosjekter som har blitt prøvd ut i skolen eller på kurs for lærere. Boken har forankring i fagene naturfag, kunst og håndverk og matematikk.

Prosjektene er delt inn i tre hovedgrupper: arkitektur og bærende konstruksjoner, bevegelse og mekanikk og lys, elektrisitet og kommunikasjon. Innenfor hver hovedgruppe beskrives prosjekter som passer for 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og ungdomstrinn. Boken gir også tips om aktiviteter som kan gjennomføres i hele grunnskolen.

Boken passer for lærere i grunnskolen, studenter på grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 og studenter på faglærerutdanning i kunst og håndverk.