Bok

John Magne Grindeland, Ragnhild Lyngved, Cato Tandberg: Biologi for lærere

Biologi for lærere

Biologi for lærere er skrevet for biologiundervisning i grunnskolelærerutdanninga.

Bokas innhold følger Nasjonale retningslinjer for naturfag 5.–10. trinn (2010) samt læreplanen for grunnskolen.

Biologi for lærere er først og fremst en biologifaglig bok. Sentrale emner som biologisk mangfold, genetikk og menneskekroppen er grundig behandlet. Boka gir et solid faglig grunnlag for undervisning i grunnskolen og for diskusjon av biologi og biologididaktiske emner blant studenter, lærere og elever.

Biologi er praktisk og aktivitetsbasert, og viktige sider ved det å være lærer i naturfag eller biologi må derfor læres i interaksjon med andre i praktiske øvelser, på ekskursjoner og i diskusjoner. Sentrale biologididaktiske temaer behandles i teksten og i form av oppgaver til hvert kapittel.

Boka henvender seg også til naturfaglærere som ønsker bedre innsikt i biologi.