Hopp til hovedinnhold
Bok

Carl Angell, Eirik Grude Flekkøy, Jostein Riiser Kristiansen: Fysikk for lærere

Fysikk for lærere

Et læremiddel som gir en rask og interessant innsikt i alle fysikkens emner.

fysikk for lærere Hvor langt er det til stjernene? Hvorfor kan insekter, men ikke vi, gå på vannet? Er noen snøkrystaller helt like? Er det farger utenfor dem vi ser i regnbuen? Kunne kjempene i Gullivers reiser reist seg på to bein og gått oppreist?

Dette er spørsmål som barn, og voksne, gjerne undrer seg over. I denne boka gir forfatterne så konkrete svar som mulig, for å vekke kunnskapsglede og økt nysgjerrighet hos leseren. 

Fysikk for lærere er skrevet for fysikkundervisning i grunnskolelærerutdanninga 5.–10. trinn. Boka henvender seg også til naturfaglærere som ønsker bedre innsikt i fysikk. Intensjonen med boka er at møtet med fysikken skal være stimulerende og undringsfremmende.

Andreutgaven er betydelig utvidet, først og fremst ved formelle og matematiske seksjoner som introduserer en rekke av de mest grunnleggende begrepene i fysikken. Disse nye delene av boka er skilt ut fra resten av teksten, slik at den kvalitative beskrivelsen av fysiske fenomener skal kunne leses sammenhengende. Nytt i andreutgaven er også at de didaktiske delene av boka er mer omfattende. Det er mer didaktisk teori, det er langt flere forslag til forsøk og aktiviteter som kan gjøres i klasserommet, og det er mange nye oppgaver.