Bok

Carl Angell, Eirik Grude Flekkøy, Jostein Riiser Kristiansen: Fysikk for lærere

Fysikk for lærere

Et læremiddel som gir en rask og interessant innsikt i alle fysikkens emner.

Hvor langt er det til stjernene? 
• Hvorfor kan insekter, men ikke vi, gå på vannet? 
• Er noen snøkrystaller helt like? 
• Er det farger utenfor dem vi ser i regnbuen? 
• Kunne kjempene i Gullivers reiser reist seg på to bein og gått oppreist?

Dette er spørsmål som barn gjerne undrer seg over. Forfatterne gir så konkrete svar som mulig, for å vekke kunnskapsglede og økt nysgjerrighet hos eleven.

Intensjonen med boka er at elevenes første møte med fysikken skal være stimulerende og undringsfremmende. Den matematiske naturbeskrivelsen, som de fleste forbinder med fysikk, kan komme seinere.

Hvert kapittel avsluttes med en didaktisk diskusjon og forslag til eksempler og demonstrasjoner.