Hopp til hovedinnhold
Bok

Jens Jacob Jensen: Bærende konstruksjoner

Bærende konstruksjoner

Bærende konstruksjoner er et idé- og veiledningshefte for teknologi og design og teknologi i praksis.

bærende konstruksjoner I desember 2011 utkom boken Bærende konstruksjoner. Den inneholder et vell av konkrete og utprøvde ideer som passer til fagområdet teknologi og design (ToD), så vel som til valgfagene teknologi i praksis og forskning i praksis. Under Forord og Bruken av boken omtales Læreplanen og hvordan ToD hører hjemme i fagene matematikk, kunst og håndverk og naturfag. I bokas første kapitel – Teknologi og design, Teknologi i praksis – pekes det videre til hvordan prosjektene kan tas inn i andre fag som norsk, samfunnsfag/historie, m.fl.. Det vises ikke direkte til kompetansemål for disse fagene, men det er lett å finne hjemmel i læreplanverket for disse prosjektene.

Det andre kapittelet heter Konstruksjonslære og er gir et omfattende oversyn over ulike krefter og laster som virker i ulike statiske systemer, - i tau, takstoler, ulike brotyper, tårn, master, membraner osv. Det er forklart med enkle ord – også fagord - slik at en lekmann skal kunne forstå prinsippene som holdes fram. 

Resten av hovedkapitlene i boka er viet de mange praktiske prosjektene under kapitlene Brokonstruksjoner (24 stk), Tårn – master – vindmøller (5), Hus og industribygg (6), Telt – membraner- skallkonstruksjoner (3), Sjø- og havkonstruksjoner (5) og Dammer (4). 

Parentesene viser hvor mange enkeltprosjekter det er i hvert kapittel. Hvert av dem innledes med en kort teoridel med mange bilder og illustrasjoner. Her kan læreren – eller elevene – gjøre sine valg av praktiske prosjekter som de vil gå løs på. Boka tilbyr et særlig stort utvalg av ideer til broprosjekter, som kanskje er et av de temaene som har fått den største utbredelsen av ToD-prosjekter i skolen. Her er samlet ideer alt fra brobygging med papirrør, blomsterpinner til spagetti.Bak i boka er også en presentasjon av Brokassa som forfatteren har utviklet. Den inneholder ti ulike modellbroer som kan bygges samtidig. Av erfaring vet jeg at den fungerer godt i en klasse, og mange skoler har skaffet seg den. 

Noe som gjør denne boka spesielt verdifull for en lærer, er at det følger med en CD som inneholder et rikholdig utvalg av powerpoint- presentasjoner (781 bilder!) hvor læreren lett kan hente ut bilder og sette sammen til sitt eget undervisningsopplegg. Her er både oppgaver, løsninger og forklaringer. Dermed kan opplegget lettvint tilpasses både til emnet læreren velger og nivået til elevene. 

Boka har stoff til det nye valgfaget Teknologi i praksis, så velsom til Forskning i praksis. Også for Utdanningsvalg kan læreren finne mange egnede prosjekter som kan gi elevene en føling med yrker og utdanning innen feltet. Som tidligere rådgiver har jeg funnet det vanskelig å svare på spørsmål fra elever av typen: Hva gjør egentlig en ingeniør? Flere ToDprosjekter kan gi viktige svar a la Nå er du broingeniør, Nå er du elektroingeniør, Nå er du elektriker/mekaniker… osv.
Boka legger opp til tverrfaglige prosjekter, slik hensikten er med ToD. Innen arkitektur – et emne fra kunst og håndverk – vises hvordan elever med passer og linjal kan analysere bygninger og fasader og finne harmoniske proporsjoner. Det historiske element kommer også inn: Hvordan byggeskikk og materialer har vært gjennom tidene. Men det er teknologien som står i fokus – hvordan krefter/laster fanges opp i en stabil konstruksjon (statikk). Dette er et lite synlig emne i fysikk/naturfag i skoleverket selv om det er helt grunnleggende for all slags byggevirksomhet. Kanskje er dette noe av grunnen til at denne bransjen sliter med rekruttering, ligger her.

Temaene som boken tar opp, er derfor viktige for å skape interesse blant unge for mange spennende utdanninger og yrker. Alt i alt er dette en omfattende bok som inviterer til en rekke gode ToD-prosjekter. Undertegnede har gjennomført en rekke av disse prosjektene med elever og kan derfor trygt anbefale boken for bruk i skolen.