Hopp til hovedinnhold
Bok

Sibel Erduran og Aybuke Pabuccu : Bonding Chemistry and Argument: Teaching and Learning Argumentation through Chemistry Stories

Bonding Chemistry and Argument: Teaching and Learning Argumentation through Chemistry Stories

I heftet  «Bonding Chemistry and Argument: Teaching and Learning Argumentation through Chemistry Stories» finner du eksempler på aktiviteter knyttet til argumentasjon. Målgruppen er elever i videregående skole og på 10.trinn. 

Bonding Chemistry and Argument: Teaching and Learning Argumentation through Chemistry Stories

Aktivitetene tar utgangspunkt i fantasifulle og kreative historier der elevene skal knytte kjemikunnskaper til hverdagslige sammenhenger og argumentere for valgene de gjør.  

Argumentasjon er en av de viktigste drivkreftene i naturvitenskapelig praksis og dermed et sentralt kjennetegn ved naturvitenskap. Argumentasjon kan integreres i et utall av undervisningskontekster. Tre viktige målsettinger for å jobbe med argumentasjon i naturfag peker seg ut:

  • Å gi elevene kunnskaper om naturvitenskapens egenart: Lære hvordan naturvitenskap er konstruert
  • Å gi elevene grunnlag for deltagelse i demokratiske prosesser: Naturvitenskap gjennomsyrer mange dagsaktuelle tema
  • Å utvikle kritisk tenkning gjennom å begrunne påstander, kritisk vurdere informasjon og andres argumenter

Aktivitet 1 fra heftet er oversatt og tilpasset til norsk. Se vedlegg: Skoletur med spøkelser.