Hopp til hovedinnhold
Bok

Merete Hannisdal og Vivi Ringnes: Kjemi for lærere

Kjemi for lærere

Kjemi for lærere i ny utgave (2021) og med eget forsøkshefte.

Kjemi for lærere

Kjemi for lærere består nå av en grunnbok (3. utgave) og et eget forsøkshefte. Grunnboken er skrevet for kjemiundervisning i grunnskolelærerutdanningen, og innholdet følger Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.–10. trinn i naturfag (2010). Boken henvender seg også til naturfaglærere som ønsker å styrke sin kjemikompetanse.

Kjemi for lærere er den grunnleggende kjemien knyttet opp mot dagliglivets kjemi. Grunnboken belyser hvordan læreren kan fremme elevers forståelse innen forskjellige kjemiemner, og er tilpasset de siste endringene i skolens læreplan i naturfag (Kunnskapsløftet 2020). Hvert kapittel avsluttes med oppgaver med fasit.

I forsøksheftet finner du forsøk til hvert kapittel i grunnboken og en samling demonstrasjonsforsøk med høy wow-faktor. Heftet inneholder også en risikovurdering for hvert forsøk, en oversikt over løsninger som brukes i forsøkene, og hvordan de lages og merkes.