Bok

Merete Hannisdal og Vivi Ringnes: Kjemi for lærere

Kjemi for lærere

Kjemi for lærere er skrevet for kjemiundervisning i grunnskolelærerutdanningen. Boka henvender seg også til naturfaglærere som ønsker å styrke sin kjemikompetanse.

Kjemi for lærere

Bokas innhold følger Nasjonale retningslinjer for naturfag 5.––10. trinn (2010) og de konkretiseringer som er gitt av Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning. Denne boka omhandler kjemidelen av naturfaget.

I Kjemi for lærere er den grunnleggende kjemien knyttet opp mot dagliglivets kjemi, og det er gitt tips av praktisk og fagdidaktisk art. Boka er rikt illustrert. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver med fasit. Det er også utviklet et fagnettsted til boka. Her finner du forsøk til hvert kapittel, samt en oversikt over løsninger som brukes i forsøkene og hvordan løsningene skal lages og merkes.

Boka er revidert (2. utgave) og oppdatert etter endringene som kom ved læreplanrevisjonen i 2013.