Bok

Jørn Hurum: Menneskets utvikling

Menneskets utvikling

 • Av: Jørn Hurum
 • Utgiver: Gyldendal
 • Språk: Bokmål
 • Utgivelsesår: 2004
 • Omfang: 64 sider
 • ISBN: 82-05-33194-4

Hvordan har vi blitt akkurat slik vi er?

Menneskets utvikling Jørn Hurum, Norges eneste dinosaurforsker, forteller her historien om deg og meg. Menneskets utvikling strekker seg over mange milliarder år, hvor ulike deler er utviklet til forskjellige tider. Boka starter med de siste utviklingstrekk, som at vi reiste oss på to og fikk flatt ansikt, og følger historien bakover i tid.

Dette er antagelig første gang menneskets utvikling er fortalt ved hjelp av representative fossiler og levende illustrasjoner av våre forfedre-dyr.

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 2
  • Evolusjon
   • gjere greie for grunntrekka i evolusjonsteorien og kva slag kunnskap han byggjer på
   • gjere greie for teoriar for korleis livet på jorda har oppstått, og beskrive nokre hovudtrekk i korleis utviklinga av livet på jorda har gått føre seg
   • forklare korleis den genetiske samansetjinga i populasjonar blir endra gjennom mutasjonar, naturleg seleksjon, genetisk drift, genflyt, horisontal genoverføring og endring av kromosomtal
   • forklare korleis molekylærbiologi og genteknikkar gjev oss ny kunnskap om opphavet til artar og utviklinga av slektskapstre