Bok

Ellen K. Henriksen og Thormod Henriksen: Vår strålende verden

Vår strålende verden

Vår strålende verden er temahefte 1 i serien fra Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo. I heftet får du vite hva radioaktivitet er, du blir kjent med ulike typer ioniserende stråling og får en innføring i helsemessige konsekvenser av stråling. Heftet tar også opp nyttig bruk av ioniserende stråling. Heftet finnes også i nettversjon.

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
   • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
   • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk