Bok

Erik Knain og Stein Dankert Kolstø (red.): Elever som forskere i naturfag

Elever som forskere i naturfag

Ved hjelp av gode eksempler fra klasserommet viser boka hvordan læreren kan ta i bruk utforskende arbeidsmåter i egen naturfagundervisning.

Elever som forskere i naturfag

En praktisk og konkret bok for lærere på 8.– 10. trinn som ønsker å bruke mer utforskende arbeidsmåter, og for lærerutdannere og forskere som er interessert i en praksisnær drøfting av slike arbeidsmåter.

Sentralt i boka er bruk av rammer og støttestrukturer for å fremme innhold og fremdrift i elevenes arbeid og bruk av vurdering, veiledning og fellessamtaler.

Erik Knain er professor i realfagdidaktikk og underviser i lærerutdanningene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Stein Dankert Kolstø er professor i naturfagdidaktikk og underviser i lærerutdanningene ved Universitetet i Bergen.