Bok

Øyvind Grøn og Carl Angell : Planeter utenfor solsystemet

Planeter utenfor solsystemet

 • Av: Øyvind Grøn og Carl Angell
 • Utgiver: Akademika
 • Språk: Bokmål
 • Utgivelsesår: 2000
 • Omfang: 16 sider
 • ISBN: 82-91853-04-5

Planeter utenfor solsystemet er temahefte 4 i serien fra Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Planeter utenfor solsystemet

 

Finnes det planeter rundt andre stjerner? Finnes det liv på noen slike planeter? Eller er vi alene i et uendelig univers? Disse og andre spørsmål blir stilt av forfatterne, Øyvind Grøn og Carl Angell, i temaheftet Planeter utenfor solsystemet. Forskningen på dette området er i en rivende utvikling og i løpet av de siste årene har man funnet over 100 ekstrasolare planeter. Disse er jovianske (Jupiter-lignende) gassplaneter uten mulighet for liv, men muligens finnes det 100 millioner terrestriske (Jord-lignende) planeter bare i vår galakse. Hva som skal til for at det dannes terrestriske og jovianske planeter og hvordan man må gå fram for å kunne observere dem, er beskrevet på en forståelig måte. De forskjellige stadier av planetutviklingen er rikt illustrert med bruk av modeller og simuleringer og ikke minst bilder fra Hubble teleskopet.

Heftet anbefales for lærere og elever på ungdomstrinnet og i videregående (Vg 1) som har disse problemstillingene som en del av den nye læreplanen. Også interesserte lærere på barnetrinnet vil finne faktakunnskap som elevene kan bruke for eksempel i forbindelse med en storyline om verdensrommet.

Heftet er utarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Det kan fåes ved henvendelse til Akademika, Realfagavdelingen, tlf: 22 85 30 79, faks: 22 85 30 39, eller e-mail: realfag@akademika.no. Heftet koster kr 25,-.

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet