Bok

Himmelbegivenheter i Norge 2010 - 2015

Himmelbegivenheter i Norge 2010 - 2015

Et spesialhefte om de store himmelbegivenhetene i Norge 2010-2015.

Himmelbegivenheter i Norge 2010 - 2015 Himmelbegivenheter i Norge 2010 - 2015

Heftet beskriver hva som skjer, hvorfor det skjer, tidspunkter og omstendigheter, samt hvordan disse fenomenene best kan oppleves.

Nettressurser